Arkisto


Keinoja myymälävarkauksien torjumiseen

Suomessa, kuten muuallakin, hävikkiin vaikuttaa liikkeen tai kauppakeskuksen sijainti. Vilkkaiden kulkuväylien varrella sijaitsevissa liikkeissä hävikintorjuntaan kannattaa panostaa. Kaikkiin myytäviin tuotteisiin ei kuitenkaan ole tarpeellista laittaa samanlaista suojausta. Hävikkialttiita tavaroita ovat mm. kosmetiikka ja korut sekä kalliit merkkituotteet, joilla on hyvä jälleenmyyntiarvo. Myös kalliimmat partakoneenterät, kannettavat tietokoneet, konsolipelit, mp3-soittimet ja taulutelevisiot ovat varkaiden suosiossa. Elintarvikkeista eniten viedään alkoholia, tupakkaa ja lihatuotteita.

Keinoja myymälävarkauksien estämiseksi

Keinoja myymälävarkauksien torjumiseen ovat hyvä asiakaspalvelu, elektroninen tuotesuojaus, kaupan siisteys ja järjestys, tuotteiden sijoittelu ja esillepano.

Tuotteiden sijoittelulla ja tilajärjestelyillä on suuri merkitys. Pimeitä nurkkia ja paikkoja, joita on vaikea valvoa, tulisi välttää liiketilaa suunniteltaessa. Hävikkialttiit tavarat tulisi sijoittaa kassojen lähelle. Koko hävikintorjunta lähtee aina hyvästä suunnittelusta, jossa hävikki otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon. Hävikintorjunta koostuu monesta palasesta, jotka pitää sovittaa yhteen. Esimerkiksi kameravalvonta tulisi aina sovittaa yhteen tuotesijoittelun kanssa.

Yllättävästi myös kaupan siisteys nostaa kynnystä varastaa. Siisteys onkin yksi helpoimmista tavoista vähentää hävikkiä ja lisätä asiakkaiden ja työntekijöiden viihtyvyyttä. Myös teknisiä laitteita voidaan käyttää hävikin torjumisessa apuvälineinä.

Elektroninen tuotesuojaus ja lähdemerkintä

 

Elektronista tuotesuojausta käytetään yleisesti hävikintorjunnassa kaupan alalla. Elektroninen tuotesuojaus koostuu kahdesta osasta: tuotesuojaelementistä, joka on kiinni tuotteessa sekä tuotesuojaportista, joka hälyttää, kun tuotesuojaelementti viedään tuotesuojaportin läheisyyteen.

Tuotesuojaus toimii varkauksiin ennaltaehkäisevästi, sillä se lisää kiinnijäämisen riskiä. Suurin hyöty tuotesuojauksesta saadaan, kun kaikki seuraavat perusasiat ovat kunnossa: tuotteen on oltava tuotesuojattu, tuotesuojaelementin ja tuotesuojaportin on toimittava yhdessä. Tuotesuojauksen tulisi olla vaikea poistaa tai deaktivoida ilman oikeita työkaluja sekä henkilökunnan olisi oltava aktiivisia tuotesuojaportin hälyttäessä.

Hävikintorjunta on moniulotteinen, koko organisaatiota koskettava toimintamalli ja osa jokapäiväistä kaupankäyntiä. Tekniset turvajärjestelmät toimivat hyvänä tukena hävikintorjunnassa, mutta tärkeimpinä ovat asiakaspalvelu ja osaava henkilökunta.

Uutislinkkejä aiheesta:
http://www.taloussanomat.fi/kauppa/2013/04/15/naissa-kunnissa-varastetaan-eniten-kaupoista/20135425/12
http://yle.fi/uutiset/myymalavarkaat_vievat_jokaiselta_satasen_vuodessa/6265811

 

Sellon kirjastossa yli miljoona kävijää

Sellon kirjasto Leppävaarassa on kävijämääriltään koko pääkaupunkiseudun käytetyin kirjasto. Lisäksi Sello on koko maan mittakaavassa Suomen toiseksi suosituin kirjasto. Edelle kiilaa vain Turun pääkirjasto. Molemmissa oli viime vuonna yli miljoona kävijää.

Kävijöitä houkuttelee paitsi sijainti kauppakeskuksessa myös erityisesti Sellon kirjaston erinomainen palveluvalikoima. Myös erilaiset päivittäiset tapahtumat saavat kirjaston ystävät avaamaan oven tavallista tiuhemmin.

Espoossa sijaitseva Entressen kirjasto mahtuu myös 30 vilkkaimman kirjaston joukkoon. Houkutusta ja kävijämäärää lisää entisestään juuri äskettäin avattu nuorille suunnattu musiikkipainotteinen tapahtumatila Jukeboksi – Entressen musamesta.

Linkki Jukeboksiin