Arkisto


Mäntsälän kirjasto on kuntalaisten monipuolinen kohtaamispaikka

Mäntsälän kirjastossa pidetään erityisen tärkeä­nä lasten lukemisharrastuksen edistämis­tä, koulun ja kirjaston tiivistä yhteistyötä, verkonkäytön ja tiedonhallinnan opas­tusta, mediakasvatusta ja nuorten verk­kopalvelujen kehittämistä. Yhteistyö kunnan muiden yksiköiden ja sidosryh­mien kanssa kuuluu myös oleellisesti kirjaston tehtäviin. Kirjaston johtajan Riitta Rantalan mukaan kunta ja kuntalaiset tarvitsevat edelleen kirjaston ja laadukkaita kirjastopalveluita ja hän toivookin, että kunnassa kirjastotyön merki­tys ymmärretään. Vuonna 2017 Mäntsälän kirjaston perustamisesta tulee 170 vuotta.

Kirjaston kokoelmissa on tarjolla kirjoja, e-kirjoja, lehtiä, kielikursseja, nuotteja ja partituureja, musiikkiäänitteitä, äänikirjoja, dvd-elokuvia ja konsoli- ja lautapelejä lainattavaksi tai kirjaston tiloissa käytettäväksi. Palveluihin kuuluu myös tiedonhaku koti- ja ulkomaisista elektronisista tietokannoista, seutulainaus sekä kaukolainaus muista kirjastoista.

Kirjastossa on paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia sekä lapsille ja nuorille että aikuisille; erilaisia lukupiirejä, runoiltoja, kirjailijavierailuja ja näyttelyitä, satutunteja ja mm. lukukoira Wilin vastaanotto.

Kirjastojen käyttö on muuttunut ratkaisevasti internetin ja sähköisten palveluiden myötä ja kävijämääriä ei voida enää laskea lainattujen kirjojen mukaan. Viametrics asiakaslaskentajärjestelmän avulla voidaan tarkasti seurata asiakasvirtoja ja näin kohdentaa esim. henkilöstöresursseja paremmin. Tarkasti mitattu tieto erilaisten tapahtumien ja teemapäivien osallistujamääristä antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää toimintaa.

Mäntsälän kirjaston verkkosivut